Arkivernes dag 2022

Allan Faurskov viser sit detektorudstyr

Lørdag den 12. november klokken 13.30 – 17.00  holdt arkivet som de fleste lokalarkiver landet over åbent hus på Arkivernes Dag.

Ikke mindre end omkring 85 besøgende havde fundet vej til arrangementet, der om eftermiddagen fandt sted først på biblioteket og derefter i arkivet.

Første punkt på programmet var et foredrag af Allan Faurskov, der har været pioner i Østjylland på brugen af metaldetektor til bl.a. at hjælpe arkæologerne fra Skanderborg Museum med at opspore mønter og andre genstande fra middelalderen, vikingetiden og tidligere. Han fortalte om nogle af sine fund og demonstrerede sit udstyr.

Som afslutning nævnte han sin søgning efter evt. rester af det store møntfund (ca. 19.000 mønter fra 1300-årene), der i 1803 blev gjort af ”en bonde fra Stjær”. Hverken dennes navn eller det nærmere fundsted er kendt, så han efterlyste evt. fund af gamle kobbermønter eller måske en familieoverlevering om en oldefar eller tipoldefar, der havde gjort det store fund.

Erik Korr Johansen præsenterer sammen med nogle af artikelforfatterne Annales.

Dernæst blev arkivets nyudkomne  årsskrift Annales 32 præsenteret. Den indeholder på godt 100 sider 10 artikler fra Galten-området om bl.a. Søren Frandsen i Galten, postbud Peter Voetmann i Skovby, gården Thøgersminde i Sjelle, erindringsstof fra Galten, Storring og Sjelle og de fortsatte arkæologiske udgravninger ved Horsegård. Arkivet har i 1922 50-års jubilæum, og i en særlig artikel fortæller Ernst Johansen om dets første år. Han var selv en af initativtagerne til oprettelsen og var frem til midten af firserne dets leder. Han har gennem alle 50 år været en skattet og meget vidende medarbejder og har i årenes løb skrevet ikke mindre end 30 artikler til Annales.

Arrangementet afsluttedes i arkivet, hvor der var åbnet en ny udstilling med ”ukendte” fotos eller fotos med manglende oplysninger. Flere af de besøgende kunne bidrage med navne, årstal og lokaliteter. Enkelte havde også medbragt materiale (bl.a. billeder), der blev afleveret til arkivet.

Annales 32 sælges fra biblioteket og arkivet og kan desuden frem til jul købes i brugserne i Galten, Stjær og Herskind samt i Rema 1000 i Skovby.