Generalforsamling 2022

Den 8. Marts afholdte Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv generalforsamling

På generalforsamlingen var der efter formandsberetning og regnskabsaflæggelse valg af bestyrelse (genvalg samt valg af ny bestyrelsessuppleant: Helene Poulsen, Sjelle.) Kontingent er fortsat 200 kr. Der var forslag om detektorkursus (kontakt arkivleder). Næste arrangement bliver 19. april (se Kalender).

Derefter var der: Årsmødeforedrag: Arkivleder Martin Mølgaard, Skanderborg Historiske Arkiv:

HISTORIEN OM RYTTERSKOLERNE I SKANDERBORG RYTTERDISTRIKT.

I 1670 blev det kongelige krongods omkring Skanderborg samlet under navnet Skanderborg Rytterdistrikt, hvis fæstebønder skulle stille soldater til kongens hær (i stedet for de tidligere hvervede soldater). I Skanderborg og i de 11 øvrige rytterdistrikter oprettedes 1721-1727 i alt landet over 240 skoler, der senere fik betegnelsen rytterskoler hvor almuens børn i rytterdistrikterne skulle have undervisning. Blandt de 24 skoler i Skanderborg-distriktet lå 3 i Sjelle, Storring og Hørslevbol, og det er deres og de øvrige Skanderborg-skolers historie og videre skæbne, der især var emnet for Martins spændende foredrag.