Artikler om Galten sogn


Barn og ung på mejeriet Marienlund i Galten, af Ejnar Aaes. Bind 2, s. 3
Galten sogns historie, 1. del, af Chr. Jespersen og Ernst Johansen. Bind 3, s. 3
Galten sogns historie, 2. del, af Chr. Jespersen og Ernst Johansen. Bind 4, s. 3
70 års erfaring (om fotograf Niels Jensen), af Ernst Johansen. Bind 4, s. 11
I årets løb (1984) (bl.a. om købmand Rasmus Nielsen samt en vandmølle i Galten), af Ernst Johansen. Bind 4, s. 117
Fra min barndomstid i Galten, af Lilly Sørensen. Bind 6, s. 83
IOGT-loge i Galten, af Peter Jensen. Bind 6, s. 96
Vandmølle ved Galten i 1100-tallet, af Erik Korr Johansen. Bind 6, s. 105
Min Barndom på Galten Vestermark, af Tove Hansen. Bind 7, s. 51
At gå fastelavn, af Egon Rasmussen. Bind 7, s. 73
Fra Galten Vestermarksskole, af Egon Rasmussen. Bind 7, s. 93
En bane og en by, af Ernst Johansen. Bind 7, s. 79
Mønsterhusmand på Klank, (om Rasmus J. Rasmussen. Fra Hædrede Husmænd). Bind 9, s. 107
Da landbrugets modernisering satte skub i skovbygden Galten, af Niels Kristensen. Bd. 10, s. 28
Om mine bedsteforældre i Galten og Høver, af Peter Nielsen. Bind 10, s. 73
Smededatter i Galten før og under krigen, af Eli Ottosen. Bind 11, s. 7
Mine forældres liv på Galten Mark, af Peter Nielsen. Bind 11, s. 48
Sammenhold på Vestermarken, af Svend Vestergaard Jensen. Bind 11, s. 53
Barn og ung i Galten og Høver omkring århundredeskiftet, af Johanne Marie Pedersen. Bind 11, s. 79
Om tørvegravning i Sømosen, af Søren Erik Jørgensen. Bind 12, s. 7
Niels Jensen – billedets og tonens mester, af Viggo Lovdal. Bind 12, s. 29
Fra Høver til Græsballehøj, af Karen Marie Sørensen. Bind 12, s. 43
Jeg føler mig aldrig ensom, af Karen Hansen. Bind 12, s. 69
Villa Lind, Lageret, Gaden – og fodbolden, af Kjeld Brændstrup Knudsen. Bind 13, s. 35
Leo er også til fest og farver, af Leo Rasmussen. Bind 15, s. 30
Besættelsen i Galten set med barneøjne, af Ruth Iranzad. Bind 15, s. 82
Bagerliv i Galten, af Lis og Orla Frandsen. Bind 16, s. 26
Galten set fra Porskjærvej, af Søren Erik og Inger Ballegaard. Bind 16, s. 86
“Føniks” – et kulturelt pust i Galten omkring 1940, af Knud Erik Pedersen. Bind 18, s. 18
Niels Kjær – post og musiker, af Knud Erik Pedersen. Bind 18, s. 28
Fra hestevogn til rutebildrift, af Jens Bertelsen. Bind 18, s. 65
Et liv med blomster, af Inger Nørlund. Bind 19, s. 5
Min tid i Galten fra 1934 til 1977, af Jens Erik Gammelgaard Madsen. Bind 19, s. 57
Laurs Sørensens fiktive kohandel, af Knud Erik Pedersen. Bind 19, s. 88
Galten Møllegård – herfra min verden går, af Bent Laursen. Bind 20, s. 5
Jens Nielsen på Klank Højskole – skolemand og planteforædler, af Arne Nielsen. Bind 20, s. 16
Et langt liv – i Galten og andre steder, af Anna Langballe. Bind 20, s. 40
Flygtningelandsbyen i Galten, af Kirsten Simonsen. Bind 20, s. 56
Om dyrlæger og andet godtfolk ved landevejen, af Jørgen Grymer. Bind 21, s. 5
Murermesteren Karl Kusk, af Knud Erik Pedersen. Bind 21, s. 34
Barndomsår på Klank Efterskole, af Ernst Kjærgaard. Bind 21, s. 53
Af Galten Hotels historie, af Henning Nagbøl Jørgensen m. fl. Bind 21, s. 68
En mælkerute fra Klank til Marienlund og andet om “mælkehistorien” i Galten-området,
af Knud Erik Pedersen. Bind 22, s. 5
“Store Laurits”, af Egon Rasmussen. Bind 22, s. 58
Seniorandelsboligforeningnen Porskjær, fra idé til virkelighed, af Arne Nielsen. Bind 22, s. 61
Skoleminder fra Galten – som jeg husker det, af Eli Ottosen. Bind 23, s. 21
Aage V. Kjær og AVKs første år, af Kurt Balle Jensen. Bind 24, s. 5
Galten Søgård – ”beliggende vesterst i Byen”, af Ernst Johansen. Bind 25, s. 7
”Lever af at stjæle”, af Ellen Jensen. Bind 25, s. 73
Af Galten Apoteks historie, af Leo Pedersen, Villy Møller Jensen m.fl. Bind 26, s. 41
Andelsmejeriet Klank – Galtenegnens sidste mejeri, af Erling Bomholt og Ellen Jensen. Bind 26, s. 57
Q-Centret i Galten og dets mennesker, af Ellen Jensen. Bind 27, s. 5
Om egnens første fotografer – og Niels Jensens livsværk på glas, af Ernst Johansen. Bind 27, s. 25
Den sidste træskomand i Galten, af Knud Erik Pedersen. Bind 27, s. 42
Jens Skinnebach og tømrervirksomheden i Nørregade, af Villy Møller Jensen. Bind 28, s. 5
På besøg hos Faster Asta i Galten, af Kirsten Kristoffersen. Bind 28, s. 15
Fra Italien til Galten, af Maria Luigia Dattoli. Bind 28, s. 39
Træk fra min barndomstid i Galten, af Hardy Jensen. Bind 28, s. 68
Min tid på De Gamles Hjem/Galten Plejehjem, af Peter Andersen. Bind 28, s. 5
Grundlovsegen i Galten – fra 1999, af Katrine Mikkelsen og Ellen Jensen. Bind 29, s. 88
Knud Nielsen – ”Smør-Knud” 1835-1939, af Leif Jensen. Bind 29, s. 91
Smedeskov Hvilehjem, af Villy Møller Jensen. Bind 30, s. 5
En historisk byvandring i Galten Nord, af Erling Bomholt, Erik Korr Johansen m.fl. Bind 30, s. 33
Min barndom og ungdom i Galten, af Orla Nielsen. Bind 30, s. 83
Exit Horsegård , af Ernst Johansen. Bind 31, s.5
Træk af Røde Kors-historien i Galten, af Grethe Bjørnhaug. Bind 31, s.15
AVK gennem 80 år 1941-2021, af Pernille Kjær. Bind 31, s.26.
Søren Frandsen og hans familie i Galten, af Erik Korr Johansen. Bind 32 s 9.
Mit liv som forretningsdrivende i Galten i godt 40 år, af Anker Rasmussen, fortalt af Villy Møller Jensen. Bind 32, s 46.
De arkæologisk udgravninger ved Horsegaard 2021-22, af Louise Søndergaard. Bind 32, s 92.
Min tid i Skovby og Galten fra 1936-1951, af Jørgen Blach Jakobsen. Bind 33, s62.
Glasseglet fra Galten Horsegaard, af Louise Søndergaard og Jette Linaa. Bind 33, s80
Flæske-Ras, af Ellen Jensen. Bind 33 s67.