Samlinger

Arkivets samlinger består af arkivalier, fotos, kort, lydbånd, aviser og udklip, kopisamlinger fra andre arkiver, udarbejdede materialer samt blad-, tidsskrift- og bogsamling, kortsamling m.m.

Arkivalierne

Galten Lokalarkivs samling af arkivalier omfatter omkring 330 hyldemeter, der er modtaget fra lokale foreninger, institutioner, virksomheder og personer. Her findes også arkiverne fra de gamle sognekommuner og fra områdets skoler. Oversigter over de modtagne arkivalier kan ses dels i manuelle arkivoversigter, dels i arkibasregistreringen

Fotosamlingen

Fotosamlingen består af omkring 10-15.000 positivfotos, der er modtaget løbende i årenes løb. En betydelig del af dem er digitaliseret og kan ses i Arkibas og arkiv.dk., og arbejdet med overførselen af dem fortsættes.

Desuden indgår ca. 50.000 glasplade- og celluidnegativer i fotograf Niels Jensens arkiv og omkring 4000 glaspladenegativer i N. Jespersens arkiv. Også fra disse arkiver arbejdes der med kopiering af en del af dem til overførsel til Arkibas og arkiv.dk.

Avis- og udklipssamlingen

Lokalsider fra Århus Stiftstidende og Midtjyllands Avis 1972 ff. (samt spredt før den tid)
Galten og Omegns Folkeblad 1972ff, Uge-Bladet Skanderborg 2007ff., Lokalavisen Skanderborg 2007-17.

Desuden flere scrapbogssamlinger med kronologisk indklæbede udklip fra bl.a. Galten og Herskind
Udklip opdelt efter: personer, virksomheder, foreninger, institutioner mv. er opstillet emnevis i 5 stålskabe.

Tidsskrift- og Bogsamlingen
I bogsamlingen har lokalarkivet lokalhistoriske firma- og foreningsblade, tidsskrifter og bøger samt en række håndbøger, herunder telefonbøger og vejvisere.

Andre samlinger

Arkivet har en betydelig kortsamling, der omfatter matrikels- og udskrivningskort, diverse korttegninger samt en række topografiske kort, der opbevares opdelt sognevis i et kortskab..

Desuden findes mindre samlinger af lydbånd, film, videoer, museumsgenstande samt diverse digitale arkivalie- og billedserier. En digital kopiering af sognerådsprotokoller er under udarbejdelse i samarbejde med andre lokalarkiver i Østjylland.

Udarbejdede materialer

”Rekonstruerede kirkebøger” fra Skovby-Skivholme 1550-1814, gravstedsfortegnelser for alle sogne, tyendeprotokoller 1875-1923, ejendomsregistreringer, præsentationssamling af sogneopdelte historiske fotos.

Kopisamling fra andre arkiver

Kirkebøger: Galten-Stjær-Storring 1696-1891, Sjelle-Skjørring-Låsby 1720-1891, Skivholme-Skovby 1814-1891.

Folketællinger: Alle sogne 1787-1921.

Matrikelbøger: Alle sogne 1688 og 1844.

Realregistre: Alle sogne ca. 1860-1960. Tingbøger for Framlev herred 1661-1715.

Vedelslund godsarkiv: Jordebøger, skifte- og fæsteprotokoller.

En betydelig del af denne kopisamling er nu indscannet af Rigsarkivet og kan ses digitalt på nettet. (se mere på siden sa.dk)

Registre, hjælpemidler

Afleveringerne til arkivet er siden oprettelsen i 1972 blevet registreret manuelt i afleveringsfortegnelser samt på arkivregistreringsblade, hvortil er udarbejdet henvisningskort på personer, ejendomme og en emneopdelt saglig afdeling. Fotosamlingen er blevet opstillet i tre afdelinger: en topografisk og en personalhistorisk, der er ordnet alfabetisk samt en emneopdelt saglig afdeling.

Elektronisk registrering i Arkibas (lokalarkivernes fælles registreringssystem) er udarbejdet for alle  afleveringsjournaler tilbage til arkivets oprettelse i 1972 og desuden for en række arkivfondsregistreringer.

Mange af arkivets fotos er ligeledes registreret i Arkibas samt i arkiv.dk

Arkibas-registreringerne kan ses på den opstillede bruger-PC på arkivets læsestue.