Persondataforordningen

for Galten Lokalarkiv

På Galten Lokalarkiv opbevares historisk materiale (arkivalier, fotos mv.) fra privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner i den tidligere Galten kommune..

Materialet er indleveret efter aftale med giver og oftest gjort umiddelbart offentligt tilgængelig med aflevererens samtykke. En del af materialet kan dog efter nærmere aftale eller efter bestemmelser i arkivloven være klausuleret og dermed utilgængeligt i et kortere eller længere åremål. En evt. klausulering vil fremgå af arkivets registrering.

Materialet er normalt tilgængeligt og kan beses på arkivets læsesal. En del af især fotomaterialet er blevet digitaliseret og kan også ses på Danske Lokalarkivers fælles arkivportal: arkiv.dk.

Den vedtagne persondataforordning af 25. maj 2018 betyder, at der kan gælde særlige tilgængelighedsregler/offentligørelsesregler for afleveret personmateriale vedr. nulevende eller nyligt afdøde personer.

Reglerne fremgår af tabellen herunder:

 

 

 

Nulevende personer

 

 

Afdøde personer

 

Ikke-personfølsomme oplysninger

 

Kan offentliggøres af arkivet, dog har personen selv indsigelsesret

 

Kan offentliggøres af arkivet

 

Personfølsomme oplysninger

 

Kan alene offentliggøres med udtrykkeligt samtykke fra den pågældende person

 

Kan offentliggøres 10 år efter at den pågældende person er død

 

Hvis man ikke ønsker, at sådanne oplysninger om egen person er tilgængelige i arkivets registreringer, bedes man rette henvendelse til Galten Lokalarkiv på . Ønsket vil blive efterkommet og henvendelsen vil efterfølgende blive slettet.

For mere information om hvordan arkiverne skal forholde sig til Persondataforordningen kan der læses mere på Sammenslutningen af Lokalarkivers hjemmeside:

https://danskearkiver.dk/om-foreningen/raad-og-vejledning/arkiverne-og-ny-databeskyttelseslov/