Støtteforeningen

Støtteforeningen for Galten Lokalarkiv blev oprettet på en stiftende generalforsamling d. 14. januar 2010. Pr. 1. januar 2024 har foreningen ca. 165 medlemmer.

Foreningens formål er, som det fremgår af vedtægterne, at støtte lokalarkivets indsamling og formidling af materiale (arkivalier, billeder, udklip og andet) af interesse for det lokalhistoriske arbejde i arkivets område (den tidligere Galten Kommune) og at udbrede kendskabet til den lokale historie.

Kontingentet for 2024 er kr. 200, – pr. husstand. Medlemmerne modtager ved udgivelsen uden beregning et eksemplar af arkivets årsskrift Annales. Medlemmerne har desuden gratis adgang til de fire museer i Skanderborg kommune: Museet på Jernbanevej 9, Skanderborg Bunkerne, Museet på Gl. Ry Mølle og Øm Kloster Museum.

Nye medlemmer kan tilmeldes på Støtteforeningens mailadresse: 
eller hos kasserer Poul Erik Harbo, mobil 61 77 14 97.