Hvem er gårdmændene

Oversigt over de familier der er fæstere og ejere af gårdene i vores område.

På disse sider har jeg prøvet at spore gårdmændene i vores område så langt tilbage som muligt og har forsøgt at beskrive hvordan de forskellige gårdmænd er i familie med hinanden. Jeg har valgt at føre oplysningerne frem til cirka 1950.

Oplysningerne er fordelt på 9 sider, 1 for hvert sogn, for Skivholme og Storring dog 2 sider.

Der er lavet en alfabetisk oversigt over samtlige personer i alle sognene – Link til den side her

Vælg sognet herunder:

 

Jeg har anvendt realregistrene over ejerskifter og fæsteprotokoller fra Skanderborg Rytterdistrikt, Wedelslunds og Frijsenborgs fæsteprotokoller og har anvendt protokoller fra herredsretten.

Jeg har også anvendt oplysninger fra en del afleveringer til lokalarkivet om de enkelte gårde, og også afleveringer om gårdene i en hel by og også slægtsbøger, som er fundet på arkivet eller på nettet.

For nogle af sognene var der i arkivet allerede lavet et godt forarbejde som jeg byggede videre på.  F.eks. har Erik Sørensen fra Høver samlet mange informationer om gårdene der. For Skovby har vi på arkivet en slægtsbog for Berthine Gjesager, som har en god beskrivelse af fæsterne på gårdene i Skovby i den ældste periode. Endelig har Ellen og Villy Jensen på arkivet lavet et godt forarbejde om gårdene i Skivholme og Herskind.

For at fastslå hvem personerne er, deres familieforhold og deres ægtefæller, har jeg anvendt kirkebøger, folketællinger, alle de skifter det har været mulige at finde og har anvendt en del oplysninger fra forskellige slægtsforskningsprogrammer blandt andet: My Heritage og Family Search.

Jeg har ikke i denne opstilling forsøgt at skelne imellem de forskellige typer – selvejere – fæstere og lignende, men kaldt alle for gårdmænd. Betegnelserne husmand og boelsmand er anvendt, hvor de er brugt i de officielle dokumenter.

Jeg har forsøgt at anvende alle de kilder der findes til at skaffe oplysninger, men er klar over, at det sagtens kan ske, at nogen ligger inde med yderligere viden om kilder, som kan supplere eller korrigere mine oplysninger. Hvis du har en viden om at noget mangler eller at noget er forkert, hører jeg gerne fra dig på mail

Oplysningerne her er også samlet i 9 ringbind, som fysisk kan ses på lokalarkivet.

 

Leif Jensen