Generalforsamling/årsmøde 2023

Galten Lokalarkivs Støtteforening holdt årsmøde 22. marts

Ca. 60 medlemmer var mødt op til støtteforeningens generalforsamling og årsmøde. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, mens der var nyvalg til en bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant. Regnskabet sluttede med lidt overskud, og kontingentet er fortsat kr. 200.

Derefter holdt Louise Søndergård fra museet et rigtig spændende billedforedrag om de arkæologiske udgravninger omkring Horsegård, hvor hun bl.a. fortalte om og viste mange fotos fra udgravningsarbejdet og om fundene.(Nogle var medbragt). En række af dem er til nærmere undersøgelse og datering på Moesgård, så vi kan glæde os til at høre – eller læse – om hendes færdige rapport, når den er klar.