Rekonstruerede kirkebøger

fra Skivholme og Skovby sogne,
omfattende tiden fra 1535 til 1814.

Efterfølgende er et forsøg på at ”rekonstruere” kirkebogsoplysninger på basis af folketællinger, fæste- og skifteprotokoller, lægdsruller, matrikler og mange andre kilder.

”Rekonstruktionen” kan aldrig blive som en rigtig kirkebog med døbenavne (forældre, faddere), vielser og begravede, men vil fremstå som fortegnelser over personer, som er født i eller på et tidspunkt i deres liv har opholdt sig i sognene før 1814.

De fundne oplysninger er mange gange sparsomme, og der vil uvægerligt forekomme fejl og misfortolkninger, så forfatteren og Galten Lokalarkiv vil med glæde tage mod rettelser, tilføjelser og ændringer.

Oplysningerne er hentet fra mange forskellige kilder og ofte forkortede, og her er ikke læst korrektur på materialet fra originalkilder, litteratur eller på digitale kilder, hentet fra internettet.

Fortegnelserne må derfor betragtes som et register, og man kan i nogle tilfælde finde flere oplysninger i de originale kilder, der er henvist til.

Oplysningerne er oprindelig samlet i 11 ringbind, beregnet til manuelle opslag, og disse er til rådighed på Galten Lokalarkiv

Materialet er på hjemmesiden opdelt i 11 filer samt en fil med introduktion og vejledning:

Materialet er samlet og bearbejdet af Herman Johnsen og velvilligst stillet til rådighed for Galten Lokalarkiv.

Det udarbejde materiale må ikke anvendes kommercielt uden tilladelse fra forfatteren eller Galten Lokalarkiv.

 

Introduktion og vejledning

Skivholme sogn:

Skivholme 1500-1729……….

Skivholme 1730-1769……….

Skivholme 1770-1814……….

Herskind 1500-1669…………

Herskind 1670-1729…………

Herskind 1730-1769…………

Herskind 1770-1814…………

Skovby sogn:

Skovby 1500-1669……………

Skovby 1670-1729……………

Skovby 1730-1769……………

Skovby 1770-1814……………