Generalforsamling/Årsmøde 2024

Ca. 50 medlemmer var mødt op til støtteforeningens generalforsamling og årsmøde.

De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt, mens der var nyvalg til en revison og revisorsuppleant.

Regnskabet sluttede med overskud, og kontingentet for 2025 blev fastsat uændret kr. 200.

Galten Folkeblads historie.

Efter generalforsamlingen var der et meget spændende foredrag om Galten Folkeblads historie ved Anette Christensen fra Harlev. Anette er barnebarn af bogtrykker Herman Sørensen, der i 1951 startede produktionen og udgivelsen af bladet.

Anette fortalte spændende om bladets historie, krydret med mange personlige oplevelser med produktionen og uddeling af bladet igennem tiden. Efter foredraget var der, fra salen, en del spørgsmål og kommentarer.