Dallerup kirke

Udflugt til Dallerup og Toustrup

40 medlemmer deltog i Galten Lokalarkiv og Støtteforeningens arrangement til Dallerup kirke og Toustrup forsamlingshus. Svend Aage Mikkelsen fortalte om kirken og dens historie og viste udvalgte gravsteder på kirkegården, Derefter kørtes til Toustrup, hvor Mogens Jensen bl.a. fortalte om forsamlingshusets spændende malerier og anden udsmykning, udført af lærer Hans Erik Jensen i årene 1934-61. (Malerierne kan ses på forsamlingshusets hjemmeside)

Tirsdag d. 30. august kl. 16.30-ca. 21.00. Udflugt til Dallerup kirke (og kirkegård) og Toustrup Forsamlingshus, begge steder med rundvisning af Mogens R. Jensen

Turen begynder ved Dallerup kirke, hvis kor og skib er opført i romansk tid. Syddøren er bevaret med udskåret tympanonfelt og glatte karme. Våbenhuset er opført af munkesten i sengotisk tid, men er noget omdannet i 1700-tallet. Kirken blev istandsat i 1943 og i 1965-67. Vi vil efter besøget i kirkens spændende indre få en rundvisning på kirkegården, der rummer en række interessante gravminder.

Efter besøget ved kirken kører vi videre til Toustrup Forsamlingshus, hvor Mogens Jensen vil fortælle om de mange vægmalerier, der pryder gildesalen hele vejen rundt og gør Toustrup Forsamlingshus til noget helt specielt. Det er tidligere lærer H.E. Jensen, som fra 1934 til 1961 har malet disse motiver fra egnen omkring forsamlingshuset.

Støtteforeningen vil byde på en sandwich og drikkevarer, som vi kan indtage i forbindelse med indledning af foredraget i Forsamlingshuset. Af hensyn til traktementet bedes I tilmelde jer til Poul Erik Harbo på mail: eller på tlf. 6177 1497 senest mandag den 22. august.

Der er selvtransport til og fra Dallerup kirke og Toustrup Forsamlingshus i egne biler. Sig til ved tilmeldingen, hvis I har problemer med det.