Nøgle til opslag i Realregistre

Find ejendomsoplysninger i realregistrene

Arkivet har udarbejdet nøgler (genveje) til opslag i realregistrene i vort område – de syv sogne. Her kan du slå op på et specifikt matrikelnummer. I listen får du oplyst, hvilket opslagsnummer du finder oplysninger under i realregistret – ved opslag online. Du skal kende sognet og ejerlavets navn.

I nogle sogne er der flere ejerlav. Det er markeret ud for matr.nr., hvis det ligger i et af de små ejerlav inden for sognet.

I dokumentet til hver af de ældste protokoller ligger en lille vejledning til, hvordan du finder realregistret på nettet. I arkivet arbejder vi mest med hjemmesiden www.salldata.dk. Følg dette link.